Witamy Polskę w społeczności Sage City! -- Welcome Poland to the Sage City Community!

Polska jest kolejnym krajem, który dołączył do społeczności Sage City. Wraz z Polską, Sage City wspiera obecnie 21 krajów, oferując ponad 150 grup produktowych i 265 forów. Język polski jest kolejnym dostępnym językiem Sage City, wraz z językiem angielskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim.

Utworzenie nowego konta w Sage City jest łatwe. Możesz zalogować się lub utworzyć konto pod tym adresem: https://sagecity.na.sage.com/login

Po utworzeniu konta i zalogowaniu się, możesz uzyskać dostęp do grup wsparcia produktów, wybierając opcję „Fora produktowe” z górnego menu na stronie głównej, a następnie wybierając z listy Polskę. Na stronie głównej kraju, możesz wybrać forum wsparcia technicznego do jednego z ośmiu lokalnych produktów, które są obecnie dostępne w Sage City. Po wybraniu produktu zostaniesz przeniesiony na stronę główną forum tego produktu. Strona ta będzie zawierała linki do nawigacji na forum, szkolenia, zasoby i listy użytkowników forum. Dołącz do grupy, aby móc publikować pytania, odpowiadać na wątki lub głosować.

Jeśli napotkasz na jakiekolwiek problemy, masz uwagi lub wątpliwości dotyczące funkcjonowania forum, wyślij e-mail na adres [email protected], a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Zespół Sage City dziękuje ponad 92 tysiącom aktywnych użytkowników z całego świata za udział w społeczności, poprzez dzielenie się cennymi spostrzeżeniami i wiedzą każdego dnia. Cieszymy się z dołączenia do naszej społeczności osób z Polski! Życzymy nam wszystkim wielu interesujących rozmów!

---------------------------------------------------------

We wanted to take this opportunity to welcome Poland on board as our newest country to join the Sage City Community.  With the addition of Poland, Sage City is now supporting 21 countries, with over 150 product groups and 265 total forums across the entire community.  We also now offer Polish as an available language, in addition to English, French, Spanish, and Portuguese.

Creating a new account on Sage City is easy.  You can sign in or create an account at this link: https://sagecity.na.sage.com/login

Once you have created an account and logged in, you can access the available product support groups by clicking on or hovering over Support Groups on the homepage, and then choosing Poland from the list.  Once on the Poland country homepage, you can choose your Sage software from the eight local products that will have a presence on Sage City.  Once you select your product from those displayed, you will be taken to its support group homepage, which will have links in the navigation for forums, training, resources, and members.  Please join the group to gain access, so that you can post questions, reply to threads, like content, vote, and more.

If you encounter any issues or have any feedback or concerns you would like to share, please be sure to send an email to [email protected], and we’ll get back to you as soon as we can. 

The Sage City Team wants to truly thank our over 92,000 active members (and growing) from around the globe for participating in the community by sharing valuable insights and knowledge every day.   And we’re especially excited to have even more wise thoughts and shared advice in the community from our newest members joining from Poland.  Here’s to many interesting conversations!

Anonymous