Stwórz swój własny e-learning

 1. Projektowanie szkolenia

Po zalogowaniu się do Sage HRcloud, w lewym dolnym rogu odnajdź symbol Modułów. Po kliknięciu na ikonkę w dziale Procesy HR wybierz zakładkę Szkolenia E – learning. Jej wybór sprawia, że rozwija się dodatkowe menu, w którym wybierz Szkolenie E-learning. Po jego wyborze zostaniesz przeniesiony do Modułu Szkoleń E-learning.

Aby dodać nowe szkolenie kliknij w ikonę [+] widocznego przy zakładce Aktualne lub wybierz przycisk Dodaj, który zawsze znajduje się na dole listy. Po jego wyborze pojawią się podstawowe dwie pozycje, które umożliwią dodanie Szkolenia.

Odpowiednio uzupełnij dostępne pola: Nazwa (nazwa szkolenia) oraz Opis (to krótka treść, która pozwoli zidentyfikować czego dotyczy szkolenie) oba pola będą widoczne na liście szkoleń w module Szkolenia E-learning, co może ułatwić w przyszłości np.: odszukanie danego szkolenia, jeżeli organizujemy ich wiele o tej samej nazwie ale dla np.: różnych grup pracowniczych.

Po kliknięciu w Załóż i przejdź do tworzenia slajdów System przenosi Cię do widoku, w którym ustala się szczegóły szkolenia m.in. tworzy jego slajdy – zakładki Projektowanie Slajdów.

W karcie Dane szkolenia masz możliwość dokonywania kolejnych wyborów oraz edycji wcześniejszych działań poprzez wybór ikony edycji, widocznej po prawej stronie każdego elementu, np.: korekty nazwy czy opisu szkolenia. Swobodne dokonywanie zmian będzie dostępne w tym miejscu do chwili wypełnienia szkolenia przez pierwszą
z dedykowanych osób.

Wśród dostępnych opcji znajdziesz:

 • Szkolenie – ewentualna edycja nazwy szkolenia
 • Opis – ewentualna edycja opisu szkolenia
 • Test – w tym miejscu decydujesz o tym, jakie testy chcesz podłączyć do szkolenia. W pierwszej kolejności należy je jednak stworzyć – szerzej opisane zostało to w dziale: Dodawanie Testów. Do dyspozycji masz również kilka opcji umożliwiających ustalenie zachowania samych pytań w teście w czasie ich wypełniania przez pracownika
 • Przejście slajdu – decydujesz o sposobie przejścia slajdu. Do wyboru jest Przesuwanie lub Zanikanie.
 • Szkolenie firmowe – na tym etapie decydujesz także o tym, czy szkolenie ma być udostępnione tylko poszczególnym osobom czy też wszystkim obecnym w firmie. Aby dane szkolenie było dostępne dla wszystkich osób w formie należy ustawić Tak w rubryce Szkolenie firmowe. Jeśli jego wartość w tym miejscu zostanie ustawiona na Nie, dostęp do szkolenia będą miały jedynie osoby do niego przypisane. Można również przypisywać osoby do szkolenia firmowego (widocznego dla wszystkich w firmie). Po wykonaniu tej czynności każdej przypisanej do szkolenia firmowego osobie, pojawi się informacja o szkoleniu w kafelku Zadania. Osoby nieprzypisane do szkolenia firmowego dostęp do niego mają wyłącznie przez kafelek Szkolenia bądź Tablicę szkoleń (dostępną w Tablica > Szkolenia).
 • Nagłówek i stopka – ustalasz czy na slajdach powinna pojawić się stopka lub nagłówek. Jeżeli tak, to zarówno dla stopki jak i nagłówka jest możliwość ustawienia obrazu oraz jego szerokości.
 • Status – szkolenie nie będzie dostępne dla żadnego z użytkowników dopóki jego Status nie zostanie zmieniony na Włączony. Dopóki nie dokonasz wszelkich planowanych zmian w Szkoleniu masz możliwość swobodnej jego edycji przed udostępnieniem go użytkownikom.

Widok edycji Nagłówka i stopki:


 1. Projektowanie testu

Aby dodać testy, które będziesz mógł załączyć do prowadzonych Szkoleń przejdź do zakładki Testy widocznej po lewej stronie menu. Po wybraniu przycisku zostaniesz przeniesieni do Banku testów. Następnie poprzez symbol [+] lub przycisk Dodaj przejdziesz do jego tworzenia.

 

Pierwszy widok umożliwia uzupełnienie podstawowych informacji oraz założeń dotyczących testu. System posiada własne ustawienia domyślne – np.: włączony próg procentowy na poziomie 70%.

Wśród dostępnych opcji znajdziesz:

 • Nazwa testu – nazwa umożliwiająca odnalezienie testu oraz jego późniejsze przypisanie do szkolenia
 • Opis testu - będzie niewidoczny dla wypełniających, natomiast wyświetli się również na liście testów w Banku testów i może pomóc w późniejszym poznaniu czego dotyczy test jeżeli tytuł jest np. zbyt ogólny
 • Próg procentowy - w tym miejscu ustalasz jaki wynik minimum powinien zostać osiągnięty przez uczestnika, aby zaliczył on test. Może też również wyłączyć takie kryterium
 • Kategoria – nie jest wymagana. Testy można pogrupować w kategorie, które tworzy się wchodząc w Ustawienia Systemu > Banki > Testy > Kategorie
 • Czas wykonania w minutach – jest to opcja przeznaczona tylko dla testów e-learningowych. W tym miejscu określasz ile czasu na wykonanie testu ma uczestnik. Czas ustawiany jest w minutach.
 • Możliwość zmiany pytania - w trakcie rozwiązywania testu uczestnik po włączeniu tej opcji będzie mógł ominąć pytanie, które wydaje mu się zbyt trudne i wrócić do niego później
 • Nie wyświetlaj wyniku w oknie po wypełnieniu testu - wybranie tej opcji sprawi, że uczestnik po wykonaniu testu nie pozna swojego wyniku

Po ustawieniu wszystkich parametrów potwierdź ustawienia przyciskiem Zapisz. W ten sposób w kolejnym kroku pojawi się sekcja umożliwiająca dodanie pytań do testu.

Aby dodać pytanie kliknij w przycisk Dodaj. Możesz dodawać trzy formy pytań: zamknięte (testowe) jednokrotnego  i wielokrotnego wyboru a także otwarte. Tworząc kolejne pytania określasz ich treść, możliwe odpowiedzi (zaznaczając w checkboxach te prawidłowe) ustalasz opcjonalnie czas odpowiedzi, a także wagi. Możesz również dodać zdjęcie do pytania. 

Po wejściu w widok dodawania pytań zamkniętych widoczne są tylko dwie opcje dla odpowiedzi. Aby dodać kolejną należy użyć symbolu [+] widocznego w sekcji Odpowiedzi.

Wskazówka: Gdy interesuje Cię jedynie udzielona odpowiedź na pytanie i nie chcesz, aby wpływała ona na wynik końcowy określamy wagę pytania na poziomie – 0pkt jest to również wartość domyślna w systemie. Gdy wszystkim pytaniom w wykorzystanym teście nadasz wartość równą – 0pkt, test będzie za każdym razem zaliczany na poziomie 100% bez względu na poprawność udzielonych odpowiedzi

Stworzone pytania zapisują się na liście Pytania do testu. Na liście też widzisz rodzaj pytania (checkboxy wskazują na pytanie wielokrotnego wyboru, radiobuttony na pytanie jednokrotnego wyboru, a brak opcji na pytanie otwarte).

Gdy pytania trafiają na listę możesz również z tego miejsca je edytować lub po prostu usunąć. Edycja nie jest dostępna dla pytań otwartych. Po wejściu w edycje wybranego pytania masz możliwość dodania nowej odpowiedzi pojawia się na samej górze okna. Po dokonaniu zapisu zmiany trafi ona również na dolną listę dostępnych odpowiedzi. Jeżeli zmiana ta jest docelową klikasz Zapisz i trafia na listę dodanych pytań do testu.

Poniżej widok dodanego testu, z trzema dostępnymi opcjami pytań:

 

Pamiętaj: Pytania otwarte z wagą większą od zera wymagają sprawdzenia przez autora testu, dlatego informacja o wyniku lub o konieczności kolejnego podejścia do testu nie trafi od razu do uczestnika. Sprawdzający otrzyma do swojego kafelka Zadania - zadanie sprawdzenia testu.

 Pytania można również zaimportować z pliku CSV. Po wejściu w zakładkę Import pytań pojawia się dokładna instrukcja co należy zrobić oraz jak plik z pytaniami powinien wyglądać, aby prawidłowo zaczytał się w Systemie.
W podglądzie zadania twórca testu otrzyma zestawienie wszystkich pozostawionych odpowiedzi. Dzięki symbolowi lupki (podgląd) będzie mógł również zobaczyć i ocenić pozostawione przez uczestników pytania otwarte.

Pytania można również zaimportować z pliku CSV. Po wejściu w zakładkę Import pytań pojawia się dokładna instrukcja co należy zrobić oraz jak plik z pytaniami powinien wyglądać, aby prawidłowo zaczytał się w Systemie.

Po zakończonym e-learningu możesz sprawdzić, który z pracowników nie przystąpił do szkolenia, kto zdał test i wszystkie dane możesz zapisać w programie MS Excel.